AKTUALNOŚCI

ZWOLNIENIA GRUPOWE- OBOWIĄZEK KONSULTACJI PRZY DOKONANIU WYPOWIEDZENIA ZMIENIAJĄCEGO

W razie zamiaru złożenia pracownikom oświadczeń o zmianie warunków pracy lub płacy (wypowiedzenia zmieniające) w liczbie przekraczającej progi wskazane w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy...

ODWOŁANIE PRACOWNIKA Z URLOPU WYPOCZYNKOWEGO W ŚWIETLE NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA SĄDU NAJWYŻSZEGO

Udzielając pracownikowi urlopu wypoczynkowego pracodawca nie jest w stanie przewidzieć, że jego obecność w zakładzie pracy może nagle okazać się niezbędna. W sytuacji wystąpienia...

„Płatne nadgodziny także w systemie zadaniowym” artykuł Eweliny Żakowskiej dla Rzeczpospolitej

Stosowanie zadaniowego czasu pracy nie oznacza, że pracownik jest pozbawiony wynagrodzenia za pracę nadliczbową. Ma do niego prawo, gdy zakres powierzonych mu zadań uniemożliwia ich wykonanie w normalnym czasie pracy.

POLECAMY