AKTUALNOŚCI

ODWOŁANIE PRACOWNIKA Z URLOPU WYPOCZYNKOWEGO W ŚWIETLE NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA SĄDU NAJWYŻSZEGO

Udzielając pracownikowi urlopu wypoczynkowego pracodawca nie jest w stanie przewidzieć, że jego obecność w zakładzie pracy może nagle okazać się niezbędna. W sytuacji wystąpienia...

„Płatne nadgodziny także w systemie zadaniowym” artykuł Eweliny Żakowskiej dla Rzeczpospolitej

Stosowanie zadaniowego czasu pracy nie oznacza, że pracownik jest pozbawiony wynagrodzenia za pracę nadliczbową. Ma do niego prawo, gdy zakres powierzonych mu zadań uniemożliwia ich wykonanie w normalnym czasie pracy.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, czyli znaczenie e-zwolnienia dla pracodawcy i pracownika

Od pierwszego stycznia 2016 roku istnieje możliwość wystawiania tzw. elektronicznego L4. Możliwość ta uzależniona jest od utworzenia przez pracodawcę bezpłatnego profilu

POLECAMY