AKTUALNOŚCI

Marcin Frąckowiak dla Rzeczpospolitej

Marcin Frąckowiak – Prawnik w Dziale Prawa Pracy kancelarii Sadkowski i Wspólnicy w dodatku do Rzeczpospolitej o konsekwencjach wzrostu płacy minimalnej w Polsce. Wynagrodzenie minimalne stanowi podstawę do ustalenia wielu innych świadczeń z tytułu zatrudnienia. Podniesienie tej płacy pociąga za sobą podwyżkę tych należności.

Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2018 r.

Rada Ministrów w dniu 12 września 2017 r. przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r.

Bieg terminu na rozwiązanie umowy o pracę przy ciągłym naruszaniu obowiązku pracowniczego

W wyroku z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie o sygnaturze akt: II PK 80/16 Sąd Najwyższy orzekł, że ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych stanowiące jednocześnie czyn ciągły, kwalifikowane jako przestępstwo lub wykroczenie...

POLECAMY